Til Menu  

Løfqvist & Gantzhorn præsenterer:

 

Everything DiSC
Management fra Wiley

 

Everything DiSC management (ledelses-profil) giver dig som konsulent mulighed for at være med til at udvikle kompetencer hos ledere på alle niveauer. Denne profil fokuserer på 1:1 relationer mellem ledere og de personer, de skal lede.

 

Profilen giver mulighed for at udforske DiSC profilen i samspil med den enkeltes ledelsesstil:

 

  • Hvad ledere finder naturligt, og hvad de kan opleve som problematisk i mødet med andres prioriteter og præferencer.
  • Ledere kan blive klogere på deres ledelsesstil, samt motivationsfaktorer og udviklingspræferencer.
  • Dertil beskriver profilen hvilket arbejdsmiljø den enkelte leder bidrager til, samt hvordan andre oplever denne person i lederrollen.

 

Når en leder står overfor en ledelsesopgave i samarbejde med andre, kan Everything DiSC Management hjælpe dig som konsulent, til at målrette fokus hos ledere i forhold til ledelse generelt, uddelegering, skabe motivation, tilgodese behov og skabe styrkebaseret udvikling og læringsmiljøer.

 

Tidligere profiler (Work of Leaders) har været rettet mod ledelse af en til mange. Everything DiSC Management skaber en unik chance for at arbejde med 1:1 ledelse henvendt direkte til en D, i, S eller C- stil.

Du har sikkert hørt om begrebet at ”lede opad”. Dette begreb bliver også inkluderet i den nye profil. Ledere på alle niveauer har en leder, som de skal samarbejde med. Profilen kan skabe klarhed over, hvilke måder den enkelte kan lede opad og imødekomme eventuelle konflikter overfor DiSC-stile, der er forskellige eller minder om dem selv.

 

Everything DiSC Management er med til at effektivisere en leders hverdag, skabe overblik over lederkompetencer, samt hjælpe dig som konsulent med at få lederen til at imødegå sine udfordringer.

 

Info

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan man kan bruge DiSC Management (ledelses-profil) i et udviklingsforløb med enten en eller flere personer, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os