Til Menu  

KERNEKVADRANT 

 

Vi er konstant nysgerrige efter ny viden, der kan inspirere til- og understøtte udvikling. Denne nysgerrighed har ført os frem til CoreQuadrant® konceptet eller Kernekvadranten på dansk. Et koncept, en tankegang og et meget konkret værktøj, som vi første gang stiftede bekendtskab med i 2010. Efterfølgende har vi dyrket, udforsket og eksperimenteret med konceptet, hvilket kun har skærpet interessen for at komme endnu tættere på. Kulminationen herpå blev deltagelse i et train-the-trainer certificeringsprogram i Frankrig i efteråret 2012. Her havde vi fornøjelsen af – i et intensivt forløb – at komme helt tæt på konceptet og personen bag; Daniel Ofman. En berigende og skelsættende oplevelse!

CoreQuadrant® konceptet/tankegangen har tilført en ny dimension i vores arbejde med organisatorisk og personlig udvikling. Vi har siden certificeringen anvendt Kernekvadranten som en integreret del af vores arbejde – med stor succes!

Vi har siden 2012 udbygget relationen og samarbejdet med Daniel Ofman. Det har resulteret i indgåelsen af en partnerskabsaftale med Daniel Ofman, der giver os eksklusivretten til at uddanne og certificere kommende trænere i Danmark.  

Hvad er kernekvadranten?

Daniel Ofmans siger, at du kan bruge 10 min, 2 timer eller resten af livet på at forklare den. Vi har i det følgende kort beskrevet essensen af kernekvadranten®.

Kernekvadranten® har sit udspring i det Daniel Ofman kalder kernekvaliteter. En kernekvalitet kendetegnes ved at være egenskaber, som vi alle har. Egenskaber som er så integrerede, at de er en del af vores kerne. Vores kernekvaliteter er ofte karakteriseret ved at være den egenskab, som vores nærmeste øjeblikkeligt forbinder os med. Vores kernekvaliteter er ofte en kvalitet vi tager for givet, og som findes som en naturlig del af vores væsen.

Kernekvalitetens “skyggeside” kaldes dets faldgrube. Når vi overdriver vores kernekvalitet kan det altså gå hen og blive vores faldgrube. Ens faldgrube er resultatet af vores styrke, som bliver til vores svaghed. Sammen med en faldgrube får vi samtidig en udfordring. En udfordring er den kvalitet, der repræsenterer faldgrubens diametrale modsætning: den positive modsætning.  Vores kernekvalitet og vores udfordring komplimenterer hinanden. At finde balancen mellem vores naturlige kernekvaliteter og de dertilhørende udfordringer kan være svært. Disse vil føles som hinandens modsætninger, men ved at lære at tænke i “og & og” i stedet for “enten eller” vil de kunne skabe stor værdi for den enkelte. Vi undgår samtidig, at vi falder over i vores faldgrube.

Vores allergi består af for meget af vores udfordring. Vi kan selv få en reaktion når vi møder folk, som præsenterer for meget af vores udfordring. Vores allergi er altså en ageren vi kan støde på hos andre vi bare ikke kan holde ud. Når vi agerer overfor sådan en person er det mere sandsynligt, at vi eksponerer vores faldgrube. Det vil sige en person hvis kernekvalitet er beslutsomhed kan risikere at blive tromlende i sin faldgrube. Faldgrubens udfordring vil i dette tilfælde være tålmodighed, hvortil personens allergi vil være passivitet.